Posted on

Få igång sexlivet

få igång sexlivet

Få igång sexlivet om det varit lite avslaget under en period så ni inte fastnar i något dåligt som kan ge stora relationsproblem med tiden. Sexlivet är nog en av grundbultarna i ett fungerande förhållande och det är otroligt värdefullt att hålla det på en nivå som båda tycker är bra. Det finns många saker som kan påverka sexlivet och när det gäller problem så är det ofta sexlust det handlar om. En i förhållandet kan plötsligt få mindre lust medan den andra fortfarande vill mer. Den situationen drar med sig problem för förhållandet. På vår informationssida om sexlust kan du läsa mer om orsaker och vad man kan göra åt det.

Få igång sexlivet även om båda dalat lite

Om båda sakta dalat i lusten, och alltså fortfarande håller en jämt nivå även om den är lägre, så är det ofta inte något jätteproblem men man bör ändå se upp. Ligger båda kvar på en låg nivå kan förhållandet börja åsidosättas mer och mer när man inte få den närhet förhållandet haft tidigare. Även i detta fall kan det behövas en boost av energi och lust till båda för att helt enkelt få igång er så ni inte börjar tycka saker och ting runt omkring er är tråkiga eller att ni börjar se på er själva som lite grå och tråkiga personer. Även i det här fallet kan man läsa mer om hur man kan få igång sexlivet på vår sida om sexlust som du hittar i navigationsmenyn längst upp på sidan. Där behandlas ämnet på djupet och du får tips på bra lusthöjande produkter.